Новини

Честване на 14 февруари - Успение на св. Константин-Кирил Философ

08-02-2016

     Кирило-Методиевският научен център към БАН и Националният музей „Земята и хората“ за поред път...

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент

20-01-2016

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.2. История (История на България),...

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент

19-01-2016

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския...

Контакти

Тел.: 02 987 02 61
Факс: 02 986 69 62
e-mail: kmnc@kmnc.bg, kmnc@bas.bg
Адрес: София, ул. "Московска" 13