Новини

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Цветомира Стоянова Данова

25-11-2014

На 19.12.2014г. от 14:30ч. в Кирило-Методиевския научен център при БАН ще се проведе открито заседание за защита на...  

„100 ГОДИНИ КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА В БЪЛГАРИЯ“

09-10-2014

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„100 ГОДИНИ КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА В БЪЛГАРИЯ“
Кирило-Методиевският научен...

Изложба - „Църквата в Самуилова България. Корени и наследство“

02-10-2014

  Събитието ще се състои във фоайето на централната сграда на Българската академия на науките на 06.10.2014 г....

Контакти

Тел.: 02 987 02 61
Факс: 02 986 69 62
e-mail: kmnc@kmnc.bg, kmnc@bas.bg
Адрес: София, ул. "Московска" 13