Новини

Collegium Cyrillomethodianum

25-11-2015

За първа година Кирило-Методиевският научен център организира свои „домашни“ четения, на които ще бъдат представени...

Защита на дисертация

20-11-2015

Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) при БАН и научното жури  за присъждане на

Представяне на новите книги в рамките на Климентовите четения

06-11-2015

На 23.11.2015 г. от 17.30 часа в Университетската библиотека на СУ "Св. Климент Охридски" като част от програмата на традиционните...

Контакти

Тел.: 02 987 02 61
Факс: 02 986 69 62
e-mail: kmnc@kmnc.bg, kmnc@bas.bg
Адрес: София, ул. "Московска" 13