Новини

100 ГОДИНИ КЛИМЕНТОВА КОМИСИЯ НА БАН

31-01-2014

    На 29 януари 2014 г. в Кирило-Методиевския научен център при БАН бе проведено тържествено заседание...

Контакти

Тел.: 02 987 02 61
Факс: 02 986 69 62
e-mail: kmnc@kmnc.bg, kmnc@bas.bg
Адрес: София, ул. "Московска" 13