Новини

Конкурс за заемане на академична длъжност

17-11-2017

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология от Крило-Методиевски...

Гл. ас. д-р Евелина Джевиецка е един от носителите на Наградата „Марин Дринов

06-11-2017

     Гл. ас. д-р Евелина Джевиецка получи наградата на БАН „Проф. Марин Дринов” за млади учени за научни...

В Деня на народните будители

23-10-2017

     На 1 ноември 2017 г. (сряда), в 14.00 ч., в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ 1), Румен Радев, президент...

Контакти

Тел.: 02 987 02 61
Факс: 02 986 69 62
e-mail: kmnc@kmnc.bg, kmnc@bas.bg
Адрес: София, ул. "Московска" 13